Forside     Om Energnist     Kolding     Esbjerg     Udbud     Job     Kontakt    
  KOLDING

På anlægget i Kolding er der to næsten lige store ovnlinjer med en samlet årlig kapacitet på ca. 160.000 ton. Anlægget producerer årligt ca. 345.000 MWh varme – svarende til et forbrug hos ca. 20.000 husstande – og ca. 45.000 MWh el, som svarer til forbruget hos ca. 8.000 husstande.

Adgang

Åbningstider

Affald til anlægget

Priser

Sikkerhedsregler

Genanvendelse af slagge

Rundvisning på anlægget

Miljø og arbejdsmiljø

 
 

 

Rester fra forbrænding af affald kaldes slagge. Det kan f.eks. være ting af jern og metal, aske, sten, porcelænsrester, glas og flasker mm.

Ca. 15 - 20% af affaldet, der sendes til forbrænding ender som slagge. Mængden af slagge afhænger af, hvor gode folk er til at sortere deres affald.

Slagge fra Energnist håndteres og sorteres af Meldgaard Miljø A/S.

Den sorterede slagge kan erstatte sand og stabilt grus som bundsikring/bundfyld ved diverse bygge- og anlægsprojekter.

Se mere om mulighederne for anvendelse af slagger HER.
  
 
 

 

 
 
Energnist I/S
Uldjydevej 2
7400  Herning

Tlf.: +45 9721 0041
Mail: energnist@energnist.dk