Forside     Om Energnist     Kolding     Esbjerg     Udbud     Job     Kontakt    
  JOB

Ledige job

 

 

Operatør til Energnist affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg
Vil du være med til at drive og vedligeholde affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg?

Vi tilbyder
Vi tilbyder hermed en spændende stilling som operatør i en fælleskommunal virksomhed, der byder på mangeartede problemstillinger og opgaver i dagligdagen, hvor du har gode muligheder for at præge dit arbejde og træffe beslutninger sammen med ca. 20 erfarne kolleger.

Ansvar og opgaver
Du skal sammen med kolleger på vagter, via avanceret SRO-system styre, overvåge og fejlrette på kedel-, turbine- og røggasrensningsanlægget. Stillingen kræver, at du kan arbejde i skiftehold efter en fast skifteholdsplan.

Derudover er dine opgaver bl.a. at:

  • Indberette data i forskellige IT-systemer til brug ved overlevering i vedligeholdelsessystemet, samt vedr. modtagelse af affald m.v.
  • Vedligeholde de tekniske installationer.
  • Deltage i mindre projektopgaver.
  • Holde rent og orden i produktionsbygningen
     

Din profil
Du har en relevant håndværksmæssig baggrund inden for el eller metal og gerne erfaring fra procesanlæg.

De rette kvalifikationer kunne f.eks. være:

  • Industrielektriker
  • Maskinmester - gerne nyuddannet
  • Maskinarbejder
  • Smedeuddannet
  • Elektriker af anden art


Du bliver ansat under ”40.11: Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl.”

Det er en betingelse, at du har gyldigt kørekort til personbil. At du har, eller opnår kedelpassercertifikat og certifikat til gaffeltruck. Hvis du ikke har de nævnte certifikater, sørger Energnist for, at du kommer på disse kurser, når det passer ind i den daglige arbejdsgang.

Der vil blive lagt vægt på, at du trives i teamarbejde og at du både kan arbejde selvstændigt og sammen med kolleger. Desuden har du god ordenssans, og kan bevare overblikket og arbejdsglæden, når der i perioder er travlt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Stillingen er på fuld tid.

Stillingen er en midlertidig stilling på 1½ år med mulighed for fastansættelse.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Hvis ikke du har hørt fra os inden den 9. juli 2018 må du anse stillingen som besat til anden side.

Ansøgning stiles til: Energnist I/S

på mailadr.: hrh@acbirk.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder René Pedersen, tlf. 79151302/20691908

 

 

 
 
Energnist I/S
Uldjydevej 2
7400  Herning

Tlf.: +45 9721 0041
Mail: energnist@energnist.dk